За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Административно обслужване

Основен приоритет на ДНСК е удовлетвореността на обществото от дейността ни. Нашите основни принципи на работа и стандарти на обслужване са разработени въз основа на високите очаквания на обществото.

Стандарти на обслужване

Харта на клиента

Заповед № РД-13-027/09.02.2021 за утвърждаване на работни процедури

Заповед № РД-13-120/31.03.2022 за утвърждаване на работни процедури

Списък на административните услуги, предоставяни от ДНСК. Процедури, Образци на заявления.

Работно време на Център за административно обслужване. Данни за кореспонденция

Правила за достъп до обществена информация на ДНСК

Процедура за повторно използване на информация

Информация, предоставяна повече от три пъти

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация на ДНСК за 2021г.

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация на ДНСК за 2022г.

Седалище и адрес на ДНСК. Адреси на териториалните звена на ДНСК

БУЛСТАТ на ДНСК

Информация за функциите и организация на работа в Дирекция за национален строителен контрол във връзка с предоставянето на административни услуги, съгласно Приложение №1 към чл. 16 ал. 1 от Наредбата за административното обслужване

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2022г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2023г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност