За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Административни услуги

Основен приоритет на ДНСК е удовлетвореността на обществото от дейността ни. Нашите основни принципи на работа и стандарти на обслужване са разработени въз основа на високите очаквания на обществото.

Стандарти на обслужване

Харта на клиента

Списък на административните услуги, предоставяни от ДНСК. Процедури, Образци на заявления.

Работно време на Център за административни услуги. Данни за кореспонденция.

Достъп до обществена инфромация

Седалище и адрес на ДНСК. Адреси на териториалните звена на ДНСК.

БУЛСТАТ на ДНСК.

Информация за функциите и организация на работа в Дирекция за национален строителен контрол във връзка с предоставянето на административни услуги, съгласно Приложение №1 към чл. 16 ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност