За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

          Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
          ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
          Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ. 

 

Център за административно обслужване

Във връзка с препоръките на Националния оперативен кризисен щаб, свързани с епидемичната обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ препоръчва Центровете за административно обслужване да се посещават при неотложност и призовава гражданите да отправят/подават своите сигнали, жалби, искания, заявления и др. документи по алтернативен път:

Работно време от 9:00 до 17:30 часа

Телефон за връзка с Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/  02 9159 137

Телефони за връзка с Регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ списък

За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес
coruption@dnsk.bg или на телефон 080011081 Безплатно от цялата страна

Важно съобщение във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. дв. бр.16 от 23 февруари 2021г./
по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2, касаещо управителите на юридическите лица с удостоверение за дейността консултант

Пресцентър

Телефон за връзка 02 9159 165

Сметка на ДНСК

     Заплащането на дължимите такси по Тарифа 14 може да бъде извършено:
• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал или в брой в касата на ДНСК гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 47 за копия от документи

*Относно издаване на фактури за платени такси
Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“. Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от ДНСК, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка, ДНСК не издава фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.

 

 

Съобщения
21.01.2022
Важно съобщение
във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. дв. бр.16 от 23 февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2, касаещо управителите на юридическите лица с удостоверение за дейността консултант

17.01.2022
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
04.01.2022
Инж. Лиляна Петрова е назначена за началник на строителния контрол
10.12.2021
Проект на ЗИДЗУТ за обществено обсъждане
08.12.2021
ДНСК сезира ВАП за незаконосъобразни действия на главния архитект на София

30.11.2021
СЪОБЩЕНИЕ ДО „МУЛТИ“ БИЛД“ ЕООД
ЕИК: 175444170, Ж.К. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
УЛ. МИР, №17, ЕТ.2, АП. 6, ГР. ВАРНА, П.К. 9000
Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление.

12.11.2021
Отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

10.11.2021
Арх. Калинов: Засилваме контрола над използваните строителни материали
05.10.2021
РДНСК София връчи Констативен акт на Столична община за извършен незаконен основен ремонт на алейното осветление на „Южен парк“

24.09.2021
ОБЯВА
за провеждане на търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на части от недвижим имот -
публична държавна собственост

17.09.2021
РДНСК София връчи Констативен акт на кмета на Столична община за незаконно строителство на светофарната уредба пред УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
30.08.2021
РДНСК Видин установи незаконен ремонт на язовир „Дражинци“
20.08.2021
РДНСК Пазарджик извърши проверка на паднали силози
12.08.2021
Съобщение във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2
11.08.2021
ДНСК даде указания за строителна забрана в Синеморец
05.08.2021
РДНСК Бургас образува административно наказателно производство срещу община Царево заради колектора в Синеморец
26.07.2021
РДНСК Софийска област глобява участниците в ремонта на пътя „Ребърково-Лютидол-Ботевград“
23.07.2021
Изкопът на ул. „Осми декември“ няма документация за строеж трета категория
16.07.2021
Началникът на ДНСК към главните архитекти на общините: Не сме санкциониращ орган - питайте и се консултирайте с нас.
15.07.2021
Стеснен участък от ул. "Осми декември" в район "Студентски" в София, заради изкоп за бъдещ строеж
01.07.2021
ДНСК сигнализира ВАП за издадени разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините -север“
29.06.2021
Ясна отговорност на всички участници в строителния процес
22.06.2021
СЪОБЩЕНИЕ
№ СТ-146-ДНСК-1/22.06.2021г.
ДО „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД - ВЪЗЛОЖИТЕЛ
С УПРАВИТЕЛИ
ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИРЯНОВА И
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ МИРЯНОВ
УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 46
ГР. СОФИЯ
ДО „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - СТРОИТЕЛ
С УПРАВИТЕЛИ
ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИРЯНОВА
ДАНАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 46
ГР. СОФИЯ
ДО„СТРОЙКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
КОНСУЛТАНТ
С УПРАВИТЕЛ ИВА ВАСИЛЕВА МИЛОВА
ЖК МЛАДОСТ 3, БЛ.326, ВХ.3, ЕТ.8, АП.23
ГР. СОФИЯ
21.06.2021
Арх. Влади Калинов: Разрешителното за строеж на „Златен век“ е изтекло
17.06.2021
Началникът на ДНСК участва в дискусия с архитекти и инженерните консултанти
11.06.2021
РДНСК Бургас издаде заповед за премахване на незаконен преместваем обект на плаж „Каваци-юг“
10.06.2021
РДНСК - София не откри одобрени проекти и разрешения за строеж за извършени строителни дейности и ремонти за обекти в района на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
09.06.2021
РДНСК - Велико Търново извърши проверка на участък 6 при бъдещия пътен възел с пътя Велико Търново - Русе
21.05.2021
ДНСК ще извърши нова проверка на сградата "Златен век"
18.05.2021
Проверка на плаж „Смокините-север“
07.05.2021
Отговор на запитване от Временната комисия на МС
09.03.2021
Относно: Съгласувателно писмо изх.№ СОА21-СГО1-134/2/ от 09.03.2021г. на вр.и.д. директор дирекция „Сигурност“ на Столична община, с което се съгласува провеждането на мирно шествие във връзка с „незаконни действия и бездействия на държавни органи“ на 10.03.2021г., за времето от 10,00ч до 14,00ч.

22.02.2021
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ №С19-3553/2021г.
ДО:
А. П. В. в качеството й на съсобственик на ап.№4, находящ се в жилищна сграда - бл.№361, вх.А, ет.1, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“.

11.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ № С20-1110/1/2021г.
ДО М. К. Ш. Х. и М. Я. Ш. Х.
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №59, Район „Възраждане“ - СО

05.01.2021
Съобщение №С19-2379/2/05.01.2021 г.
До М.Г.И.
гр. София, ул. Тунджа №53, ет.2, ап 5, район Триадица- СО
05.01.2021
Съобщение №С19-2379/1/05.01.2021
До М. Г. И
гр. София, ул. Тунджа №53, ет.2, ап 5, район Триадица- СО
Още новини...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност