За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

          Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
          ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
          Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ. 

 

Център за административно обслужване

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ препоръчва Центровете за административно обслужване да се посещават при неотложност и призовава гражданите да отправят/подават своите сигнали, жалби, искания, заявления и др. документи по алтернативен път:

Работно време от 9:00 до 17:30 часа

Телефон за връзка с Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/  02 9159 137

Телефони за връзка с Регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ списък

За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес
coruption@dnsk.bg или на телефон 080011081 Безплатно от цялата страна


Въпросникът за вашата удовлетвореност има за цел да осигури на ДНСК информация, която да подпомогне по–доброто обслужване при предоставяне на услугите. (АНКЕТА)Пресцентър

Телефон за връзка 02 9159 165

Сметка на ДНСК

     Заплащането на дължимите такси по Тарифа 14 може да бъде извършено:
• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал или в брой в касата на ДНСК гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 47 за копия от документи

*Относно издаване на фактури за платени такси
Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“. Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от ДНСК, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка, ДНСК не издава фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.

 

 

Съобщения
21.02.2024
ДО
„ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ КОМПЛЕКС БАНЯ“ ЕООД, С УПРАВИТЕЛ ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ
„СТАРТИНГ ПОЙНТ“ ЕООД С УПРАВИТЕЛ КРАСИМИР СТАНКЕВ СТОЙЧЕВ УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ № 251Е, БИЗНЕС СГРАДА „РИНГ ТАУЪР“, ЕТ. 1 ГР. СОФИЯ
30.01.2024
РДНСК Пловдив спря строеж в квартал "Капана" в Пловдив и даде указания за незабавно обезопасяване на изкопа и укрепителни мерки
04.12.2023
ДО
СВЕТОЗАР АТАНАСОВ ГРУДОВ К-С. "ИЗГРЕВ" БЛ. 132, ЕТ. 4 гр. Бургас
04.12.2023
ДО
СВЕТОЗАР АТАНАСОВ ГРУДОВ К-С. "ИЗГРЕВ" БЛ. 132, ЕТ. 4 гр. Бургас
23.11.2023
Началникът на ДНСК участва във форум посветен на санирането
13.11.2023
До РУМЕН И. СТОЯНОВ, ул. „Митрополит Симеон“ № 15 гр. Бургас
09.11.2023
ДО:
СВЕТЛА А. ШУМАНКОВА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №83, ЕТ.2, АП.7 ГР. ВАРНА
ДИНКО М. ШУМАНКОВ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №83, ЕТ.2, АП.7 ГР. ВАРНА
10.10.2023
До РУМЕН И. СТОЯНОВ, ул. „Митрополит Симеон“ № 15 гр. Бургас
08.09.2023
Заради авария ДНСК спря строеж в Манастирски ливади
01.08.2023
Позиция на ДНСК относно протест на семейство Донкови от 31.07.2023
17.03.2023
Разрешаването на казуса с преместваемите обекти в „Златни пясъци“ е в компетентността на главния архитект на община Варна

02.03.2023
РДНСК София издаде заповед за спиране на строеж на столичната улица „Персенк“
21.11.2022
До Й. Т. Бабунски, едноличен собственик на МАК КОНСУЛТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, УЛ. КАПИТАН РАЙЧО № 50, ЕТ. 3, ОФИС 2, гр. ПЛОВДИВ

21.11.2022
До К. В.Калчев, изпълнителен директор на ИНФРАСТРУКТ АД, БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 13, ЕТ. 3, АП. 2, гр. СОФИЯ

04.11.2022
ДО „БУЛАВТОГАЗ ЕООД“ ЕООД
ЕИК 101078832
С УПРАВИТЕЛ В. М. С.
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ ,
Ж. К. „СУХОДОЛ“,
УЛ. „КИРИЛ ХРИСТОВ“ № 51
ГР. СОФИЯ 1362
Относно: Покана за доброволно плащане на дължима сума във връзка с извършено принудително премахване на незаконен строеж.
28.09.2022
ДНСК връчи на „Ай Си Джи Би“ АД разрешението за ползване на Междусистемната газова връзка Гърция - България

19.07.2022
ДО
Н. Г. М.
бул. „Св. П. Евт.“ №155, вх. Б, ет.7, ап.107
гр. Ст. З.
15.07.2022
РДНСК ВАРНА УСТАНОВИ НЕЗАКОНЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ПЛАЖ „КРАНЕВО ЮГ-2“
30.06.2022
ДНСК връчи наказателни постановления за незаконно строителство на 4 и 5 лот на АМ „Хемус“
03.06.2022
ДО Н. А. П-Г-управител на ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД, гр. София, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет.1, ап.3Б

03.06.2022
ДО Н. С. Б.- изпълнителен директор на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, гр. София, ул. Вихрен № 10

23.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО:
Д.Х.М. управител на СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, БЦ МЕГАПАРК, офис С, ет. 6, гр. София

20.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО „АРИЕЛ-ТН“ЕООД
ЕИК: 106517564,, УЛ.„АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 11,ВХ.1,ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ, П.К.1756

20.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО „АРИЕЛ-ТН“ЕООД
ЕИК: 106517564,, УЛ.„АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 11,ВХ.1,ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ, П.К.1756

20.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО „ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО“АД
ЕИК: 106028833,, УЛ.„АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 11,ВХ.1,ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ, П.К.1756

20.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО „ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО“АД
ЕИК: 106028833,, УЛ.„АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 11,ВХ.1,ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ, П.К.1756

20.05.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО „ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО“АД
ЕИК: 106028833,, УЛ.„АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 11,ВХ.1,ЕТ.1,АП.1
ГР.СОФИЯ, П.К.1756

16.05.2022
Мостът над река Струма в Симитли получи разрешение за ползване

11.05.2022
Мостът над река Струма в Симитли вече има Акт 16
10.05.2022
До Г.Н.Г. управител на ГЕРЛАН ООД, кв. Витоша, ул. „Ангел Каралийчев“ № 10, гр. София

10.05.2022
До Н. И. К. управител на А1 - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД, ул. „Крум Кюлявков“ № 15, вх. Б, ет. 9, ап. 29 , гр. София

10.05.2022
До Р. Л. К-Р. управител на ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ EООД, ул. „Цанко Церковски“ № 3, гр. София

27.04.2022
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

21.04.2022
СЪОБЩЕНИЕ №ХС-247/21.04.2022г.
ДО „ДИВЕЛ-ПСТ“ ООД - ХАСКОВО
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ И. Д. Б. - УПРАВИТЕЛ
УЛ. ТОПОЛНИЦА №4, ВХ.А, АП.10, ГР. ХАСКОВО

18.04.2022
До Нели Стоянова Беширова, изпълнителен директор на РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, ул. „Вихрен“ № 10, гр. София

18.04.2022
До Г. А. Танева, изпълнителен директор на ИНФРАКЕЪР АД, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. Б, ап. 50, гр. София
18.04.2022
До З. С. Д. и А. Д. Д., управители на ВИЗЬОР ООД, бул. „Илинден“ № 77, ет. 2, ап .2 , гр. Хасково

12.04.2022
Съобщение
До Г.Н.Г. управител на ГЕРЛАН ООД, кв. Витоша, ул. „Ангел Каралийчев“ № 10, гр. София
11.04.2022
СЪОБЩЕНИЕ №БД-513-1-ДНСК
ДО
„БУЛАВТОГАЗ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ ВЕРОНИКА МИРЧОВА СТОИМЕНОВА
УЛ.“КИРИЛ ХРИСТОВ“ № 51
Ж.К.“СУХОДОЛ“
ГР.СОФИЯ
04.04.2022
До Н. И. К. управител на А1 - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД, ул. „Крум Кюлявков“ № 15, вх. Б, ет. 9, ап. 29 , гр. София

04.04.2022
До Р. Л. К-Р. управител на ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ EООД, ул. „Цанко Церковски“ № 3, гр. София

28.03.2022
РДНСК Хасково започна проверка за строителната авария довела до срутване на стена на къща
22.03.2022
Част от кейовата стена в лесопарк „Росенец“ е изградена без строителни книжа
18.03.2022
СЪОБЩЕНИЕ ДО:
А. С. В. управител на АВД КОНСУЛТ ЕООД, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 4, гр. София

17.03.2022
ДНСК спазва законовите разпоредби по казуса „Алепу Вилидж“
15.03.2022
ДНСК възложи на УАСГ техническата експертиза за премахване на незаконния строеж в местността „Алепу“
07.03.2022
Важно съобщение
във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. дв. бр.16 от 23 февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2,
касаещо управителите на юридическите лица с удостоверение за дейността консултант
02.02.2022
РДНСК Перник извърши проверка на насипа, предизвикал свлачище

01.02.2022
РДНСК Бургас извърши проверка на преместваем обект на морски плаж „Бургас - север“
21.01.2022
Важно съобщение
във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. дв. бр.16 от 23 февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2, касаещо управителите на юридическите лица с удостоверение за дейността консултант

17.01.2022
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
04.01.2022
Инж. Лиляна Петрова е назначена за началник на строителния контрол
10.12.2021
Проект на ЗИДЗУТ за обществено обсъждане
08.12.2021
ДНСК сезира ВАП за незаконосъобразни действия на главния архитект на София

30.11.2021
СЪОБЩЕНИЕ ДО „МУЛТИ“ БИЛД“ ЕООД
ЕИК: 175444170, Ж.К. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
УЛ. МИР, №17, ЕТ.2, АП. 6, ГР. ВАРНА, П.К. 9000
Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление.

12.11.2021
Отмяна на противоконституционни текстове в ЗУТ

10.11.2021
Арх. Калинов: Засилваме контрола над използваните строителни материали
Още новини...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност