За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.12.2023 г.

До СВЕТОЗАР АТАНАСОВ ГРУДОВ К-С. "ИЗГРЕВ" БЛ. 132, ЕТ. 4 гр. Бургас

     Уведомяваме Ви, че до Вас, е отправена покана с изх. № ОСР – 411 – 00 – 677/27.08.2020г. за доброволно плащане на дължимата сума в размер на 100 лв. по влязло в сила наказателно постановление № Б – 26/14.04.2020г. на Началника на РДНСК – Бургас

     Покана с изх. № ОСР – 411 – 00 – 677/27.08.2020г. за доброволно плащане може да ви бъдат връчена в РДНСК – Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.

     Работното време на РДНСК – Бургас е от 9:00 до 17:30 ч

     Банкова сметка на ДНСК: УниКредит Булбанк АД, клон Батенберг, гр. София, IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSFДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност