За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 20.10.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Габрово, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 14.10.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 14.10.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 11.10.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Смолян, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 11.10.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 11.10.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 11.10.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Русе, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 08.10.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 27.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 27.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Габрово при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 27.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 27.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

 • 23.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 23.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 23.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Смолян при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 23.09.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Русе, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 20.09.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 20.09.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 16.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Шумен при Главна дирекция „Строителен контрол“>

 • 02.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Русе при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 02.09.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК
 • 01.09.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 25.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 24.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 23.08.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 23.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността
  „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 23.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Сливен при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на РДНСК Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 02.08.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 29.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК
 • 29.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 27.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.07.2021

 • ОБЯВЯ КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 15.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на РДНСК Хасково, Главна дирекция СК


 • 15.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на РДНСК Кърджали, Главна дирекция СК


 • 15.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 08.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността инспектор- 2бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 06.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 06.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 01.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 28.06.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 28.06.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 28.06.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 28.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „инспектор“ в РДНСК Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност
  „главен инспектор“ в РДНСК Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност
  „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“
  в РДНСК Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „инспектор“ в РДНСК Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „инспектор“- 2 бр. в отдел „Строителен контрол“ в РДНСК Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност„старши инспектор“- 2 бр.в РДНСК Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „началник на отдел“ на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „юрисконсулт“- 2 бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 броя в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК София, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 11.11.2020

 • СЪОБЩЕНИЕ
  за отлагане провеждането на обявените конкурси за държавни служители


 • 04.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността
  „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“ • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“-2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел“ „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в РДНСК Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 30.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ при РДНСК Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“- 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност началник на отдел на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши юрисконсулт в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт- 2 бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“ при РДНСК Пловдив, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 02.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.09.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в РДНСК Пловдив, Главна дирекция „ Строителен контрол“


 • 28.09.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 15.09.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 15.09.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Плевен, Главна дирекция СК
 • 18.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 14.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Пазарджик, Главна дирекция "СК"
 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, дирекция "АИФСО"
 • 11.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Благоевград, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пазарджик, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Видин, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Инспектор“ в РДНСК Кърджали, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Софийска област, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Ловеч, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 3 броя в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК София, Главна дирекция СК

 • 24.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 09.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 09.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Видин, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция АИФСО


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Софийска област, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Благоевград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 3бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 3бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.06.2020


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност