За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 04.07.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 22.06.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 20.06.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 13.06.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.06.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 02.06.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 01.06.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 30.05.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 20.05.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.05.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 09.05.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 04.05.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 03.05.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 03.05.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 28.04.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 14.04.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „началник на отдел“ на отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 14.04.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 11.04.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 11.04.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 11.04.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 06.04.2022

 • СЪОБЩЕНИЕ
  за промяна на датата за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ в РДНСК Бургас, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Бургас, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 30.03.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 24.03.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 24.03.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 24.03.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 21.03.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Бургас при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.03.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 07.03.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 04.03.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 17.02.2022


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност