За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността
  „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 23.12.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 22.12.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 22.12.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 22.12.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 06.12.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 03.12.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 03.12.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 02.12.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 02.12.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Габрово, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 17.11.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.11.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.11.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 15.11.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 15.11.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 15.11.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Габрово, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 14.10.2021


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност