За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ - 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, РДНСК Бургас при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.09.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.09.2019

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Бургас, Главна дирекция СК


 • 16.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 13.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността старши инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, гр. Враца при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно-регионален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ямбол, гр. Ямбол при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище, гр. Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, гр. Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на отдел „ Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище, гр. Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено-териториален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено-териториален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 05.09.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 05.09.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 05.09.2019

 • Списък

  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Видин, Главна дирекция СК


 • 05.09.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 02.09.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 3 бр. в отдел „Строителен контрол“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол- Бургас, гр. Бургас при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 29.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, гр. Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 29.08.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Системен администратор III степен“ в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“


 • 29.08.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 29.08.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 29.08.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 29.08.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 29.08.2019

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 29.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен, гр. Плевен при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 19.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград, гр. Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 19.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин, гр. Видин при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 19.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, гр. Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 16.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на отдел „Процедури и договори“, дирекция „Правна“ при ДНСК.


 • 16.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността системен администратор - III степен в отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“.


 • 12.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, гр. Монтана при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол -Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол.


 • 12.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол- Перник, гр. Перник при Главна дирекция „Строителен контрол.


 • 12.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, гр. Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.08.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана гр. Монтана при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.08.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 3 бр. в
  Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София-град при РДНСК Югозападен район

 • 11.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в
  Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Габрово при РДНСК Северен централен район

 • 11.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в
  Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Перник при РДНСК Югозападен район

 • 11.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ – 2 бр.
  в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Югозападен район

 • 11.02.2019

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК - Перник, РДНСК Югозападен район


 • 11.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна при РДНСК Североизточен район


 • 04.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Добрич при РДНСК Североизточен район


 • 04.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Сливен при РДНСК Югоизточен район


 • 04.02.2019

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ловеч при РДНСК Северозападен район


 • 04.02.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Северозападен район, гр. Враца

 • 25.01.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Видин, гр. Видин при РДНСК Северозападен район.

 • 25.01.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор – 2 бр. в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Югозападен район, гр. София

 • 25.01.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Габрово, гр. Габрово при РДНСК Северен централен район.

 • 24.01.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Перник, гр. Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 24.01.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор -3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София град, при РДНСК Югозападен район.

 • 24.01.2019

 • ОБЯВA КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в
  Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна,
  гр. Варна при РДНСК Североизточен район

 • 17.01.2019

 • ОБЯВA КОНКУРС
  За длъжността инспектор – 2 бр.
  в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Добрич,
  гр. Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 17.01.2019

 • ОБЯВA КОНКУРС
  За длъжността инспектор
  в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Сливен,
  гр. Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 17.01.2019

 • ОБЯВA КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт
  в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ловеч,
  гр. Ловеч при РДНСК Северозападен район

 • 17.01.2019

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Вътрешен контрол и изпълнение“,
  дирекция „Строителен и устройствен контрол“

 • 21.12.2018

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в отдел „Вътрешен контрол и изпълнение“, Дирекция „Оперативна дейност и контрол“


 • 04.12.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“ на Регионален отдел НСК Шумен, РДНСК Североизточен район

 • 16.11.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Югоизточен район

 • 15.11.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  „старши инспектор“ в Регионален отдел НСК Бургас при
  РДНСК Югоизточен район

 • 15.11.2018

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши инспектор в Регионален отдел НСК - Бургас, РДНСК Югоизточен район

 • 15.11.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Шумен - гр. Шумен при РДНСК Североизточен район;

 • 30.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Югоизточен район.


 • 29.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността старши инспектор в Регионален отдел НСК Бургас, гр. Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 29.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Русе при РДНСК Северен централен район

 • 29.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Силистра при РДНСК Северен централен район

 • 29.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ловеч при РДНСК Северозападен район

 • 26.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Плевен при РДНСК Северозападен район

 • 26.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София при РДНСК Югозападен район

 • 26.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца при РДНСК Северозападен район

 • 19.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ - 2 бр. в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Югоизточен район

 • 18.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ямбол при РДНСК Югоизточен район

 • 18.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна при РДНСК Североизточен район

 • 18.10.2018

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор - 2бр. в Регионален отдел НСК - Варна, РДНСК Североизточен район

 • 18.10.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Русе, гр. Русе при РДНСК Северен централен район.

 • 11.10.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Силистра, гр. Силистра при РДНСК Северен централен район.

 • 11.10.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Плевен, гр. Плевен при РДНСК Северозападен район.

 • 09.10.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор -2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София град, при РДНСК Югозападен район.

 • 09.10.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ловеч, гр. Ловеч при РДНСК Северозападен район.

 • 09.10.2018

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор -2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Софийска област, при РДНСК Югозападен район.

 • 09.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пловдив, гр. Пловдив при РДНСК Южен централен район.

 • 02.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца, гр. Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 02.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Северозападен район, гр. Враца.

 • 02.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността старши инспектор в Регионален отдел НСК Бургас, гр. Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 01.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ямбол, гр. Ямбол при РДНСК Югоизточен район.

 • 01.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Добрич, гр. Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 01.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас.

 • 01.10.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С За длъжността инспектор -2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна, гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 01.10.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в
  Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Търговище
  при РДНСК Североизточен район


 • 03.08.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“


 • 03.08.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Разград при РДНСК Северен централен район


 • 03.08.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Видин при РДНСК Северозападен район

 • 23.07.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Строителен и устройствен контрол“

 • 23.07.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София-град при РДНСК Югозападен район

 • 23.07.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна при РДНСК Североизточен район

 • 23.07.2018

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши експерт в отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“

 • 17.07.2018

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Търговище, гр. Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 17.07.2018

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Разград, гр. Разград при РДНСК Северен централен район.


 • 17.07.2018

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Добрич, гр. Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 17.07.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор -3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна, гр. Варна при РДНСК Североизточен район.


 • 05.07.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор -3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София град, при РДНСК Югозападен район.

 • 05.07.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ Дирекция „ Строителен и устройствен контрол“.

 • 05.07.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Видин, гр. Видин при РДНСК Северозападен район.


 • 05.07.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция „Финансово, административно правно и техническо обслужване“

 • 28.05.2018

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“/ФТОУС/, Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“.


 • 11.05.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция „Финансово, административно правно и техническо обслужване““

 • 17.04.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс

  за длъжността юрисконсулт
  в Регионален отдел НСК Видин, РДНСК Северозападен район

 • 10.04.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността старши юрисконсулт
  в отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет“/АПОКО/,
  дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“/ФАПТО/


 • 10.04.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността началник на отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“/ФТОУС/, Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“.


 • 28.03.2018

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет“, Дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“


 • 23.03.2018

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Видин, гр. Видин при РДНСК Северозападен район.


 • 22.03.2018

 • СЪОБЩЕНИЕ
  за промяна на дата за провеждане на конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в
  Регионален отдел НСК Силистра, РДНСК Северен централен район


 • 20.03.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Силистра, Регионална дирекция за национален строителен контрол Северен централен район


 • 13.03.2018

 • Списък

  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК - Смолян при РДНСК Южен централен район


 • 13.03.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на отдел на Регионален отдел НСК Смолян, Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район


 • 13.03.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Силистра, гр. Силистра при РДНСК Северен централен район.


 • 22.02.2018

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Смолян - гр. Смолян при РДНСК Южен централен район


 • 22.02.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“,
  дирекция „Строителен и устройствен контрол“


 • 19.02.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността главен експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Строителен и устройствен контрол“

 • 19.02.2018

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Строителен и устройствен контрол“;


 • 31.01.2018

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Строителен и устройствен контрол“;


 • 31.01.2018

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността старши експерт в отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция ФАПТО


 • 18.12.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на отдел на Регионален отдел НСК Ловеч при РДНСК Северозападен район.


 • 14.12.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши експерт в отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“, дирекция „Финансово, административно-правно и техническо обслужване“.


 • 29.11.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжност Началник на отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Ловеч при РДНСК Северозападен район

 • 27.11.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район


 • 08.11.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжност старши инспектор – 3/три/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Добрич, гр. Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 06.11.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ за обявяване на списък за допуснати кандидати за конкурс за длъжност - началник на РДНСК Югоизточен район

 • 06.11.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители За длъжност
  Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район /ЮИР/, гр. Бургас.

 • 19.10.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжност Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район /ЮИР/, гр. Бургас.

 • 19.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Перник при РДНСК Югозападен район.


 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността старши инспектор- 2 бр. в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.


 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор-3 бр. в Регионален отдел НСК София
  при РДНСК Югозападен район.


 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността старши инспектор-2 бр. в Регионален отдел НСК София
  при РДНСК Югозападен район.

 • 06.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.


 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 05.10.2017

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в РОНСК :Монтана, РДНСК СЗР

 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.


 • 05.10.2017

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в РОНСК Враца, РДНСК СЗР

 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 05.10.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Плевен при РДНСК Северозападен район.


 • 05.10.2017

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в РОНСК Плевен, РДНСК СЗР

 • 05.10.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Кюстендил - гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 25.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Перник - гр.Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор- 3/три/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- София град - гр.София при РДНСК Югозападен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност старши инспектор - 2/два/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София град, гр. София при РДНСК Югозападен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор- 3/три/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Варна - гр.Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 20.09.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност старши инспектор - 2/два/ бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Варна, гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 20.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик, гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца, гр. Враца при РДНСК Северозападен район


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Монтана, гр. Монтана при РДНСК Северозападен район.


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Плевен - гр.Плевен при РДНСК Северозападен район.


 • 18.09.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.


 • 18.09.2017

 • Съобщение за допълване на Списък за допуснати кандидати за длъжността -младши експерт в отдел Специализирано обслужване , регистър консултанти.

 • 04.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността главен инспектор, в отдел „Оперативна дейност“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“

 • 03.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши експерт, в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“

 • 03.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността старши инспектор, в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“

 • 03.07.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор, в отдел „Устройствен контрол“, дирекция „Строителен и устройствен контрол“


 • 26.06.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Строителен и устройствен контрол“


 • 26.06.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен инспектор в отдел „Оперативна дейност“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“, гр.София.


 • 14.06.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“, гр.София.


 • 14.06.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност младши експерт в oтдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, дирекция „Оперативна дейност и контрол“, гр. София.


 • 14.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност инспектор – 2бр. в oтдел „Устройствен контрол“ дирекция „Строителен и устройствен контрол“, гр. София.

 • 08.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжност юрисконсулт – 2бр. в oтдел „Правно-нормативно обслужване“ дирекция „Строителен и устройствен контрол“, гр. София.

 • 08.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик, гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 05.06.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 05.06.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 05.06.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Монтана, гр. Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 18.05.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца, гр. Враца при РДНСК Северозападен район.


 • 18.05.2017

 • Списък

  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел НСК - Пазарджик при РДНСК Южен централен район


 • 16.05.2017

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  О Б Я В Я В А К О Н К У Р
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик, гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 26.04.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 13.04.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 13.04.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Враца,
  гр. Враца при РДНСК Северозападен район.


 • 27.03.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Монтана,
  гр. Монтана при РДНСК Северозападен район.


 • 27.03.2017

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пазарджик,
  гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.


 • 27.03.2017

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  старши инспектор в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“/СОРК/, дирекция „Оперативна дейност и контрол“


 • 15.12.2016

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в отдел „Специализирано обслужване, регистър консултанти“, Дирекция „Оперативна дейност и контрол“


 • 28.11.2016


 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 11.11.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор-2 бр. в Регионален отдел НСК София при РДНСК Югозападен район.

 • 11.11.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол“ при РДНСК Южен централен район /ЮЦР/

 • 10.11.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Смолян при РДНСК Южен централен район.

 • 10.11.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността инспектор- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” София - гр. София при РДНСК Югозападен район.

 • 25.10.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област - гр. София при РДНСК Югозападен район.

 • 25.10.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Южен централен район - гр. Пловдив. • 24.10.2016

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Смолян, гр. Смолян при РДНСК Южен централен район.

 • 24.10.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор/2 бр./ в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.


 • 26.09.2016

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор- 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас - гр. Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 09.09.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 07.07.2016

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Кюстендил, гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 20.06.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 26.05.2016

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 09.05.2016

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  началник на отдел на Регионален отдел НСК - Силистра
  при РДНСК Северен централен район

 • 25.02.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Силистра
  при РДНСК Северен централен район.

 • 25.02.2016

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Силистра - гр. Силистра при РДНСК Северен централен район

 • 08.02.2016

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в регионален отдел НСК Силистра, РДНСК Северен централен район .

 • 26.11.2015

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Координация и контрол“,РДНСК Североизточен район, гр. Варна.

 • 26.11.2015

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Силистра при РДНСК Северен централен район.


 • 10.11.2015

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността юрисконсулт в отдел „Координация и контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район, гр.Варна.


 • 10.11.2015

 • Резултати от проведения практически изпит и Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „финансов контрольор“ на ДНСК

 • 24.04.2015

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността финансов контрольор

 • 09.04.2015

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността финансов контрольор

 • 09.04.2015

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността финансов контрольор на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/.

 • 23.03.2015

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 22.12.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 19.12.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 19.12.2014

 • Списък
  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Варна при РДНСК Североизточен район

 • 19.12.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 19.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 04.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 3 (три) броя, в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна - гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 03.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна - гр. Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 03.12.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пазарджик - гр. Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 02.12.2014

 • Списък
  на недопуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК – Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 28.07.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 28.07.2014

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Смолян при РДНСК Южен централен район

 • 28.07.2014

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността началник Регионалена дирекция за национален строителен контрол Североизточен район

 • 21.07.2014

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич - гр. Добрич при РДНСК Североизточен район;

 • 09.07.2014

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Смолян - гр. Смолян при РДНСК Южен централен район.

 • 09.07.2014

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  обявява конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Североизточен район - гр. Варна

 • 01.07.2014

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Шумен при РДНСК Североизточен район.

 • 09.06.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.

 • 05.06.2014

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Шумен - гр. Шумен при РДНСК Североизточен район

 • 20.05.2014

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора - гр. Стара Загора при РДНСК Югоизточен район

 • 19.05.2014

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 14.05.2014

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители обявява конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кюстендил - гр. Кюстендил при РДНСК

 • 24.04.2014

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Ловеч при РДНСК Северозападен район.

 • 02.12.2013

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Ловеч -гр. Ловеч при РДНСК Северозападен район.

 • 15.11.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол“, РДНСК Северозападен район-гр.Враца

 • 03.06.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор – 3 бр. в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 23.05.2013

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
  За длъжността инспектор в отдел „Координация и контрол”, РДНСК Северозападен район - гр.Враца

 • 18.05.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  юрисконсулт в отдел „Координация и контрол”,
  РДНСК Североизточен район.

 • 07.05.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас-гр.Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 07.05.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за длъжността инспектор - 2 бр. в Регионален отдел НСК София-РДНСК Югозападен район

 • 26.04.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в отдел „Координация и контрол”, РДНСК Североизточен район- гр.Варна.

 • 19.04.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор - 2бр. в Регионален отдел НСК София, РДНСК Югозападен район

 • 15.04.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на отдел на Регионален отдел НСК Сливен при РДНСК Югоизточен район.

 • 12.04.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел НСК Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 12.04.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” София-гр.София при РДНСК Югозападен район.

 • 29.03.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 26.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за длъжността юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност и юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение”в
  Дирекция ОДК

 • 26.03.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” - Монтана - гр.Монтана при РДНСК Северозападен район.

 • 25.03.2013

 • Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Враца при РДНСК Северозападен район

 • 25.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 25.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за длъжността юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност и юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение”в
  Дирекция ОДК

 • 25.03.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор в Регионален отдел НСК - Бургас при РДНСК Югоизточен район

 • 15.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор- 2 бр. в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 15.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор в Регионален отдел НСК Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 15.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжностите юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност и юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение ”в Дирекция ОДК

 • 08.03.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Ловеч при РДНСК Северозападен район

 • 08.03.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността
  инспектор в Регионален отдел НСК Ловеч при
  РДНСК Северозападен район.

 • 08.03.2013

 • Относно: Промяна на часа за провеждане на конкурса за длъжност инспектор в РО НСК Добрич

 • 08.03.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК - Разград при РДНСК Северен централен район

 • 07.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Разград при РДНСК Северен централен район.

 • 07.03.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца - гр.Враца при РДНСК Северозападен район.

 • 07.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 05.03.2013

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 04.03.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Варна - гр.Варна при РДНСК Североизточен район.

 • 26.02.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас-гр.Бургас при РДНСК Югоизточен район

 • 25.02.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжностите:
  - юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност” при Дирекция „Оперативна дейност и контрол”
  - юрисконсулт в отдел „Контрол и изпълнение” при Дирекция „Оперативна дейност и контрол”

 • 19.02.2013

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Ловеч -гр.Ловеч при РДНСК

 • 19.02.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Разград -гр.Разград при РДНСК Северен централен район.

 • 18.02.2013

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Добрич - гр.Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 14.02.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 14.01.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 03.01.2013

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Кюстендил при РДНСК Югозападен район

 • 03.01.2013

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс
  за длъжността юрисконсулт в Регионален отдел Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 14.12.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Кюстендил, гр.Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 14.12.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 13.12.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 06.12.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 30.11.2012

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

  О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С:
  1. За длъжността юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район с място на работа -гр.София.


 • 27.11.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище - гр.Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 19.11.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич-гр.Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 13.11.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 09.11.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността инспектор- 2 бр. в отдел „Координация и контрол” при РДНСК Северен централен район.

 • 02.11.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен вътрешен одитор в Дирекция за национален строителен контрол

 • 22.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурсза длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Габрово при РДНСК Северен централен район.

 • 19.10.2012

 • Списък

  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК – Габрово при РДНСК Северен централен район

 • 19.10.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Сливен при РДНСК Югоизточен район.

 • 15.10.2012

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 • 15.10.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 08.10.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен вътрешен одитор в Дирекция за национален строителен контрол

 • 04.10.2012

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 • 01.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 01.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 01.10.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 01.10.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен при РДНСК Югоизточен район

 • 27.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище - гр.Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 20.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Перник - гр.Перник при РДНСК Югозападен район.

 • 13.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пазарджик-гр.Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 13.09.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич-гр.Добрич при РДНСК Североизточен район

 • 13.09.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността инспектор в Регионален отдел НСК Кърджали при РДНСК Южен централен район.

 • 13.08.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурсза длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Кърджали при РДНСК Южен централен район.

 • 13.08.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю в конкурса за длъжността началник регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 09.08.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността началник отдел на Регионален отдел НСК Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 03.08.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС:
  За длъжността инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали - гр.Кърджали при РДНСК Южен централен район.

 • 25.07.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС:
  За длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали - гр.Кърджали при РДНСК Южен централен район

 • 25.07.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич-гр.Добрич при РДНСК Североизточен район.

 • 23.07.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор РО НСК Пазарджик , РДНСК ЮЦР

 • 16.07.2012

 • СПИСЪК
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор
  РО НСК Пазарджик, РДНСК ЮЦР

 • 16.07.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел Софийска област при РДНСК Югозападен район.

 • 16.07.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор РО НСК Търговище, РДНСК СИР

 • 05.07.2012

 • С П И С Ъ К
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор РО НСК Търговище, РДНСК СИР

 • 05.07.2012

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник отдел РО НСК Търговище, РДНСК СИР

 • 05.07.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район

 • 02.07.2012

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК – Кюстендил при РДНСК Югозападен район

 • 02.07.2012

 • СПИСЪК на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 02.07.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район с място на работа -гр.София.

 • 28.06.2012

 • ОБЯВЛЕНИЕ
  Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността младши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 27.06.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Търговище - гр. Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 18.06.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  За длъжността младши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” , гр.Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 18.06.2012

 • О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:
  За длъжността младши инспектор в регионален отдел „Национален строителен контрол”- Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

 • 15.06.2012

 • Обява конкурс
  За длъжността началник отдел на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район- гр.София

 • 13.06.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 07.06.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс
  за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 07.06.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район.

 • 05.06.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 21.05.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността младши инспектор - 3 бр. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 • 21.05.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати
  за участие в конкурс за длъжността
  началник отдел на Регионален отдел НСК Кърджали
  при РДНСК Южен централен район.

 • 21.05.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността младши юрисконсулт в Регионален отдел НСК Пазарджик при РДНСК Южен централен район

 • 15.05.2012

 • Списък

  На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши инспектор в Регионален отдел НСК - Търговище при РДНСК Североизточен район

 • 14.05.2012

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до интервю в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност”, Дирекция ОДК

 • 14.05.2012

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник отдел в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали - гр.Кърджали при РДНСК Южен централен район

 • 04.05.2012

 • Списък

  на кандидатите, подали документи за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност”, Дирекция ОДК

 • 27.04.2012

 • Списъкът на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши юрисконсулт в отдел „Оперативна дейност”, Дирекция ОДК ще бъде обявен на 27.04.2012г.


 • 26.04.2012

 • ОБЯВЯВА КОНКУРС
  за длъжността младши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол” , гр.Търговище при РДНСК Североизточен район.

 • 26.04.2012

 • С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати до интервю в конкурс за длъжността младши юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване” при Дирекция „Строителен и устройствен контрол”.

 • 24.04.2012