За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол София , Главна дирекция СК

 • 12.02.2020

 • Списък
  на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно - регионален контрол“ , Главна дирекция СК

 • 12.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно-регионален контрол“, Главна дирекция СК

 • 12.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция СК

 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено - териториален контрол“, Главна дирекция СК


 • 11.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 07.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- в отдел „Устройствено - териториален - контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 07.02.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността началник на отдел „Строително -продуктов контрол“, Главна дирекция СК


 • 24.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 24.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Търговище при
  Главна дирекция Строителен контрол


 • 17.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ямбол при
  Главна дирекция Строителен контрол


 • 17.01.2020

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“


 • 08.01.2020

 • СПИСЪК
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 08.01.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 08.01.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 13.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността старши инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, гр. Враца при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността главен експерт в отдел „Вътрешно-регионален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ямбол, гр. Ямбол при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище, гр. Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността инспектор- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич, гр. Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на отдел „ Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 12.09.2019

 • Обява конкурс
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Търговище, гр. Търговище при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 12.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено-териториален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши инспектор - 2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор - 2 бр. в отдел „Устройствено-териториален контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 09.09.2019


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност