За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Харта на клиента

Харта на клиента

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
/ДНСК/

Харта на клиента
Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

 

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО:

ДНСК - централно управление /ЦУ/:

гр. София-1606, бул. Христо Ботев №47

спирка „пл. Македония”:

трамвайни линии № 1, 4 , 5, 6, 7, 8, 10, 18

РДНСК Списък

Паркиране

паркиране на платени паркинги в близост до ЦАО и паркоместа с режим „зелена зона“

РДНСК Списък

Удобно работно време

от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

работното време

гише за заявяване и получаване на документи

информация за услугите

За клиенти със специфични потребности:

осигурен е адаптиран достъп до ЦАО-София и РДНСК Варна,  чрез изградена платформа за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.

в останалите градове от Списъка е монтирана табела с посочен телефон за връзка на входа на сградата за оказване на съдействие за административно обслужване

служителите на ДНСК ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

В ЦАО на Ваше разположение са:

столове, маси и пособия за попълване на документи

питейна вода

телефон за връзка със служителите на ДНСК

възможност за ползване на тоалетна

безплатен достъп до интернет

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

любезно и възпитано, с лично внимание и уважение към Вас

ще бъдат честни и отзивчиви

качествено и точно ще Ви предоставят необходимата административна услуга

при спазване на конфиденциалност

Информация за услугите ни ще намерите:

на интернет страницата на ДНСК - www.dnsk.bg, раздел "Административни обслужване"

на информационните табла в сградите на ДНСК в цялата страна

и на място в ЦАО

Съдействие на място в ЦАО ще получите от:

нашите служители в ЦАО ще бъдат отзивчиви при комуникацията с Вас

ще отговорят на въпросите Ви вярно, точно и изчерпателно

ще Ви съдействат при попълване на документите

В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути

за писмени запитвания от общ характер – до 5 работни дни

Бързо обслужване

в рамките на 20 минути:

ще приемем Вашите документи

ще Ви предоставим готовите документи

Ще Ви обслужим само на едно гише

в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга да посещавате повече от едно гише

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

служителите в ЦАО с необходимото внимание, уважение и търпение ще Ви обслужат и отговорят на въпросите Ви

при необходимост ще Ви свържат с експерт или директора на отговорната дирекция

Пишете ни

Вашите сигнали, предложения, жалби и протести ще получат обективен отговор

пощенски адрес:

гр. София-1606, бул. Христо Ботев №47

адресите на РДНСК Списък

електронната поща на ДНСК dnsk@dnsk.bg

обозначената кутия в ЦАО

чрез попълване на анкетна карта, която можете да намерите на фронт офиса на "Едно гише" в ЦУ на ДНСК, както и във всички териториални звена

Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

на стационарния телефон на ЦАО София - 02/9159 137

ЦАО в РДНСК - Списък

Приемен ден

ЦУ и ДНСК

Всеки вторник с предварително записване

 Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

 

Хартата на клиента е актуализирана със Заповед № РД-13-120/31.03.2022г на началника на ДНСК

Последна актуализация -12.10.2023 г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност