За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Работно време на Център за административно обслужване. Данни за кореспонденция.

Under construction

Работно време
на център за административно обслужване при ДНСК
от 9.00 до 17.30ч.

Hours of Administrative Services Center at Directorate for National Construction Supervision
9.00. until 17.30h

          Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване, работното време за обслужване в ЦАО може да надвиши работното време на администрацията до пълното обслужване на клиентите, но не повече от два астрономически часа.

Данни за кореспонденция:
гр.София 1606, бул. "Христо Ботев" №47

Contact details:
47 Hristo Botev blvd. Sofia 1606, Bulgaria


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност