За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛ.1 НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Under construction

 

Информация относно функциите и организацията на работа в Дирекцията за национален строителен контрол във връзка с предоставянето на административни услуги, съгласно Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване:

  1. Точно наименование на администрацията:

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Списък на адресите на териториалните звена на ДНСК


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност