За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Списък на административните услуги, предоставяни от ДНСК. Процедури. Образци на заявления.

Under construction

Списък на административните услуги, които извършва Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)

1. Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи (чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията)
2. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение (чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл.13, ал.3 и чл.16, ал.2 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор)

 
1.Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи (чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията)
 
2. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение
 

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност