За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

          Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
          ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
          Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ. 

 

Център за административно обслужване

02 9159 137

Сметка на ДНСК

     Заплащането на дължимите такси по Тарифа 14 може да бъде извършено:
• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в касата на ДНСК в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47.

     За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес
coruption@dnsk.bg или на телефон 080011081 Безплатно от цялата страна

 

 

Съобщения
25.09.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

15.08.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.08.2019 г.
ДНСК обжалва решението на съда по казуса „Златен Век“

01.08.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
01.08.2019 г.
Становище на ДНСК относно решение на състав на Административен съд - София град за отмяна на заповедта за спиране на СМР за строежа на сградата „Златен век“, гр. София

24.07.2019
Изх. № БС-2939-04-161/16.06.2015г.
ДО Г.Д.Д.
Ж.К. „М.Р.“, БЛ. 113, ВХ. 1, ЕТ. 4
ГР. Б.

24.07.2019
ПД-2301-00-225/15.01.2019
ДО В.П.К.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО Д.К.И.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО К.К.К.
УЛ. „Н.“ № 17 А ГР. Л.

09.07.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.
28.06.2019
Проект на НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.
30.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.04.2019 г.
Фирма „Артекс - Златен век“ ООД обжалва заповедта за спиране на строежа на сградата „Златен век“

15.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.04.2019 г.
Връчена е заповедта за спиране на строежа „Златен век“ в столицата

15.04.2019
Заповед за спиране на строеж "Златен век"
11.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
11.04.2019 г.
Предстоящи процедури за спиране на строежа „Златен век“

04.04.2019
ДНСК спира изпълнението на строеж „Златен век“
28.03.2019
Заради открити нарушения ДНСК спира частично строежа „Златен век“

25.03.2019
Изх. № БС-842-02-805/14.07.2017
ДО
П. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.
ДО
А. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.

14.03.2019
ДО Н. П. Б.
Ж.К. „Л“ УЛ. * № *
ГР. С.

14.03.2019
Не са установени нарушения на строежа в кв. „Младост“

13.03.2019
ДНСК проверява падналия кран в кв. „Младост“
12.02.2019
В района на плаж „Алепу“ се извършват само дейности по брегоукрепване.
Строителството на втория етап от проекта е спряно от органите на ДНСК

11.02.2019
Изх. № СО-2780-02-321/16.05.2016г.
ДО Б.Д.М.
Ж.К. „Д.“ №27, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 6 ГР. С.

11.02.2019
Изх. № БС-5035-00-578/13.02.2017г.
ДО О.О.И.
УЛ. „Х.“№3 С. С., ОБЩИНА Ц.

11.02.2019
Изх. № СФ-3682-02-843/17.06.2016
ДО K.K.K.
УЛ. „М.Г.“ №4, ЕТ. 6, АП. 17, ГР. С.
ДО Г.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Б.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Д.К.П.
УЛ. „П.С.“ №5, ГР. Д.

01.02.2019
РДНСК Бургас ще разпореди на общините Царево и Созопол да спрат строежите в „Арапя“ и „Алепу“

30.01.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.01.2019 г.
Разрешението за строеж на новия обект в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ е издадено от главния архитект на Варна и е законосъобразно
24.01.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
24.01.2019
Началникът на ДНСК Иван Несторов ще направи спешна проверка по морето
Още новини...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност