За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване

  • СЪОБЩЕНИЕ №С20-1110/2022г.
    ДО:
    М. Я. Ш-К. в качеството му на възложител на „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи на две нива“, находящ се в УПИ XI -31,32, кв. 129, м. ГГЦ „Зона Б-4“ по плана на гр. София, район „Възраждане“-СО, с адимистративен адрес: ул. „Цар Симеон“ №222