За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.9.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С9-270-00-85/11.08.2020г.

ДО „СИМОНА ПАРТНЕРС“ ООД
С УПРАВИТЕЛИ : СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
ХРИСТОВА И МОНИКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 98
ГР. СОФИЯ

    Уведомявам Ви, че е издадена покана изх. № С9-270-00-851/ 11.08.2020г. за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-С-2/20.05.2020г. за премахване на незаконен строеж: „Вътрешно преустройство на част от хотел „Симона“ на кота ± 0.00 м. и кота -4.00 м.“, находящ се в гр. София  с извършител „СИМОНА ПАРТНЕРС“ ООД с управители Силвия Георгиева Христова и Моника Георгиева Иванова
    Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност