За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Събиране на оферти с обява - архив

 • ОБЯВА №2018-1 Предмет на поръчката: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.
 • 13.02.2018

 • Обява №2017-5
  Обществена поръчка с предмет : „Закупуване на компютърни конфигурации и мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция 1 „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДНСК" ; 2.Обособена позиция 2 „Закупуване на мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" .

 • 26.10.2017

 • Обява №2017-4
  Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и из вънгаранционно обслужване на компютьрната техника и мрежовото оборудване на ДНСК" и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК".

 • 26.10.2017

 • Обява № 2017-3
  Предмет на поръчката „Закупуване на служебни автомобили за нуждите на ДНСК“

 • 23.10.2017

 • Обява №2017-2
  Предмет на поръчката: “Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции: обособена позиция
  1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“; обособена позиция
  2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“; обособена позиция
  3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и обособена позиция
  4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

 • 14.09.2017

 • Обява №2017-1
  Предмет на поръчката:
  Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции:
  обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
  обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
  обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и
  обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“

 • 22.05.2017

 • Обява № 2016-2
  Предмет на поръчката: „Закупуване на два броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК“

 • 09.11.2016

 • Обява № 2016-1
  Предмет на поръчката: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

 • 19.07.2016


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност