За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.9.2017 г.

Обява №2017-2

Предмет на поръчката: “Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции: обособена позиция

 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“; обособена позиция

2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“; обособена позиция

3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и обособена позиция

4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Обявлние 14.9.2017 г.

Приложение №1 - 14.9.2017 г.

Приложения А3 и А4 - 14.9.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - 26.09.2017 г.

Протокол - 11.10.2017

Договор 1 - 20.10.2017

Договор 2 - 20.10.2017

Договор 3 - 20.10.2017

Договор 4 - 20.10.2017


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност