За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.7.2016 г.

Обява № 2016-1

Предмет на поръчката:

„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК"
с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 с предмет
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и

Обособена позиция 2 с предмет
„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 19.07.2016

Приложения - 19.07.2016

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - 26.07.2016

Протокол№1 -03.08.2016

Протокол№2 - 11.08.2016

Протокол №3 - 12.09.2016

Окончателен протокол - 12.09.2016

Договор обособена позиция №1 - 21.09.2016

Договор обособена позиция №2 - 05.10.2016


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност