За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.9.2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
”СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ

Публична покана - 29.09.2014г.
Приложения - 29.09.2014г.
Приложение 3А и 4А - 29.09.2014г.
Изисквания и указания - 29.09.2014г.

Съобщение относно отваряне на оферти на участниците - 08.10.2014г.

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., по договор № УС-02-42 от 17.11.2014 г. с Мото - Пфое ЕООД - 16.01.2015

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 17.11.2014 г. до 31.11.2014 г., по договор № УС-02-41 от 17.11.2014 г. с Ауто Франс 3000 ЕООД - 19.12.2014

СПРАВКА за изплатените средства, за периода от 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г., по договор № УС-02-41 от 17.11.2014 г. с Ауто Франс 3000 ЕООД - 19.01.2015

Договор Ауто Франс 3000 ЕООД - 17.11.2014

Договор МОТО-ПФОЕ ЕООД - 17.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.04.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.02.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.03.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Договор № УС-02-41/17.11.2014г. е прекратен на 16.11.2015г., поради изпълнение на обществената поръчка,предмет на договора. - 10.12.2015

Договор № УС-02-42/17.11.2014г. е прекратен на 16.11.2015г., поради изпълнение на обществената поръчка,предмет на договора. - 10.12.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 11.01.2016

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност