За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обществени поръчки след 01.10.2019

 • "Извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК" с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:
  1.1. Обособена позиция 1 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "РЕНО";
  1.2. Обособена позиция 2 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "ВОЛВО";
  1.3. Обособена позиция 3 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "ШКОДА";
  1.4. Обособена позиция 4 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "ФОРД"

 • 23.10.2019

 • „Доставка, демонтаж на повреден и монтаж на нов честотен регулатор за асансьорна уредба,“ монтирана в сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47“

 • 23.10.2019


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност