За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.6.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни дейности на сгради, собственост и предоставени за управление на ДНСК в гр. София и страната“

Решение

Обявление

Приложения

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка

Рамково споразумение

Приложения

Договор УС-02-40 от 10.11.2020

ПРОТОКОЛ от 03.11.2020 ПО ДОГ. №40 ВРАЦА

Договор УС-02-41 от 10.11.2020

ПРОТОКОЛ от 03.11.2020 ПО ДОГ.№41 МОНТАНА

Покана и приложения

Оферта и приложения

Договор УС-02-42 от 16.11.2020

Договор УС-02-52

Приложения УС-02-52

ПРОТОКОЛ от 10.12.2020 по ДОГ.№52 РАЗГРАД

ДоговорУС-02-53

Приложения УС-02-53

Договор УС-02-54

Приложения УС-02-54

ПРОТОКОЛ от 10.12.2020 ПО ДОГ. №54 ТЪРГОВИЩЕ

Договор УС-02-55

Приложения УС-02-55

ПРОТОКОЛ от 10.12.2020 ПО ДОГ.№55 СИЛИСТРА

Договор УС-02-56

Приложения УС-02-56

ПРОТОКОЛ от 10.12.2020 по ДОГ.№56 ЛОВЕЧ

Протокол

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Враца

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Монтана

Обявление за възложена поръчка за ремонт на ЦУ

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Ловеч

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Търговище

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Разград

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Пловдив

Обявление за възложена поръчка за ремонт в гр. Силистра

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Монтана

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Разград

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Търговище

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Враца

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Ловеч

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт на ЦУ

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Пловдив

Обявление за приключване на договор за ОП за ремонт в гр. Силистра


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност