За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Събиране на оферти с обява - архив

 • ОБЯВА №2018-1 Предмет на поръчката: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.
 • 13.02.2018

 • Обява №2017-5
  Обществена поръчка с предмет : „Закупуване на компютърни конфигурации и мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция 1 „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДНСК" ; 2.Обособена позиция 2 „Закупуване на мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" .

 • 26.10.2017

 • Обява №2017-4
  Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и из вънгаранционно обслужване на компютьрната техника и мрежовото оборудване на ДНСК" и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК".

 • 26.10.2017

 • Обява № 2017-3
  Предмет на поръчката „Закупуване на служебни автомобили за нуждите на ДНСК“

 • 23.10.2017

 • Обява №2017-2
  Предмет на поръчката: “Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции: обособена позиция
  1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“; обособена позиция
  2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“; обособена позиция
  3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и обособена позиция
  4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

 • 14.09.2017

 • Обява №2017-1
  Предмет на поръчката:
  Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции:
  обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
  обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
  обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и
  обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“

 • 22.05.2017

 • Обява № 2016-2
  Предмет на поръчката: „Закупуване на два броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК“

 • 09.11.2016

 • Обява № 2016-1
  Предмет на поръчката: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

 • 19.07.2016


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност