За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЗДАДЕНИ ОТ ДНСК

* актуално към 1 Май 2024 година.
РП №/дата
Наименование на строежа
Местонахождение

Регистъра е в процес на обработка и актуализация на видимата и достъпна информация.
Моля да ни извините за причиненото неудобство.

РП №/датаНаименование на строежаМестонахождениеВръзка
1 ДК-07-ЮЗР-22/19.01.2011 Външен топлопровод по ул.Отец Паисий от съществуваща ТК КIII-26А с дължина 5,5м., топлопроводно отклонение и абонатна станция за жил.сградаУПИ II-16, 17, 18, кв.262 по плана на гр.София, м.Зона Б-3 ул.Отец Паисий 1-3 район Възраждане-СО Виж
2 ДК-07-ЮЗР-23/19.01.2011 Топлозахранване и абонатни станции на жилищни блокове 1,2,3,4,5 /клиника/ и 5А/офиси/ Изграждане на подземен топлопровод, положен с ППУУПИ V-1803, 1903, 2161, 1875, 1876, 1777, кв.172, м. Студентски град по плана на гр.София район Студентски-СО Виж
3 ДК-07-ЮЗР-24/25.01.2011 Топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с гаражиУПИ V-508, 509, кв.87А по плана на гр.София, м.бул.Станке Димитров, район Надежда-СО Виж
4 ДК-07-ЮЗР-25/25.01.2011 Външно електрозахранване-преоборудване на ТП Блок 103, Изток и кабели НН-1kv за жилищна сградаУПИ VII-690, кв.90, по плана на гр.София, м.Изток, район Изток-СО Виж
5 ДК-07-ЮЗР-26/25.01.2011 Външно електрозахранване на пасажерски хотел и преустройство на съществуващ трафопост Ст.Стамболов 1 с ТМ 1x800KVA, и кабели Н.Н. 1KV-изтеглени в съществуваща тръбна мрежаУПИ VIII-15, кв.187, м.Западно направлвние по плана на гр.София, бул.Христо Ботев 69 район Възраждане-СО Виж
6 ДК-07-ЮЗР-27/25.01.2011 Топлопроводно отклонение 2Ф60,3/125 и абонатна станция за жилищна сградаУПИ X-113, кв.13, м.Гео Милев, по плана на гр.София, ул.Галилео Галилей 32 район Слатина-СО Виж
7 ДК-07-ЮЗР-28/25.01.2011 Външно топлозахранване (реконструкция на съществуващ топлопровод в непроходим канал от съществуваща К-КС-12 до Т.В2 и ново трасе от Т.В2 до абонатна станция) и абонатна станция на административна и търговска сградаУПИ II, кв.25, по плана на гр.София, м.Пробив, бул.Пенчо Славейков район Възраждане-СО Виж
8 ДК-07-ЮЗР-30/25.01.2011 Жилищна сграда /К.К. 15,00, 18,00 и 20,95/-подземни гаражи, магазини, гаражи, офис и сградни ВиК връзки и Външно електрозахранване-кабели Н.Н. 1KV жилищната сградаУПИ VIII-7, 8, кв.233, м. Пробив бул.Пенчо Славейков ул. Перник район Възраждане-СО Виж
9 ДК-07-ЮЗР-31/25.01.2011 Външно ел.захранване кабели 20кV, БКТП 20/0,4кV-1х800кVа и кабели НН за Апартаментен хотелимот 011014 идр., м. Грамадето, землището на гр. Банско Виж
10 ДК-07-ЮЗР-32/25.01.2011 Външно ел.захранване-кабелни линии Ср.Н 20кV, МТТ 50кVА, 20/0,4кVПИ 000020, 000601, 000589, 000591, 036082, землището на с. Петърч, Община Костинброд Виж
11 ДК-07-ЮЗР-33/26.01.2011 Реконструкция на бензиностанция и газостанция за втечнен въглеводороден газ и пропоан-бутанУПИ ХVІІ-11678а, кв. 471 по плана на гр. Перник Виж
12 ДК-07-ЮЗР-34/26.01.2011 Външно електрозахранване-нов БКТП 1x800KVA,20/0,4KV и кабели СрН-I етапУПИ VI-655, кв.70, м.Манастирски ливади-запад район Витоша-СО Виж
13 ДК-07-ЮЗР-35/28.01.2011 Изместване на съществуващ топлопровод УПИ VI-10, кв.465, м.Центъра по ул.Славянска район Средец-СО Виж
14 ДК-07-ЮЗР-36/28.01.2011 Външно ел.захранване -БМКТП 1х400/20/0,4кVа и кабелни линии 20кV за захранване на Предприятие за птичи месаУПИ І-786.2, имот 61813.786.2 по КК на гр. Разлог Виж
15 ДК-07-ЮЗР-37/28.01.2011 Външно ел.захранване -кабели Ср.Н 20кV между КТП Вихрен и КТП Роял за захранване на Апартаментен комплекс-ІІ етаппи0191505, 020048, м. Кошерината , гр. Банско Виж
12345678910...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност