За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

* публичният регистър ще се актуализира ежемесечно на 10-то число
*Актуално към 1 Март 2024 година
 
№ Заповед
Наименование на строежа
Местонахождение
ЗаповедНаименование на строежаМестонахождениеПредприети действияДата на насрочване на премахването
1. РД-14-068/30.01.2006Базова станция гр.Варна, общ.Варна, обл.ВарнаВ процедура20.07.2011 премахнат
2. РД-14-073/30.01.2006Базова станция кв.Виница, гр.Варна, общ.Варна, обл.ВарнаВ процедура2015 премахнат
3. РД-14-100/07.02.2006Базова станция с.Камен, общ.Стражица, обл.Велико ТърновоВ процедура2011 премахнат
4. РД-14-121/07.02.2006Базова станция гр.Златарица, общ.Златарица, обл.Велико ТърновоПокана за доброволно изпълнение2011 премахнат
5. РД-14-122/07.02.2006Базова станция с.Камен, общ.Стражица, обл.Велико ТърновоПокана за доброволно изпълнение03.04.2015 премахнат
6. РД-14-123/07.02.2006Базова станция гр.Килифарево, общ.Велико Търново, обл.Велико ТърновоВ процедура2011 премахнат
7. РД-14-125/07.02.2006Базова станция с.Въглевци, общ.Велико Търново, обл.Велико ТърновоВ процедура2011 премахнат
8. РД-14-126/07.02.2006Базова станция с.Царевец, общ.Свищов, обл.Велико ТърновоПокана за доброволно изпълнение2010 премахнат
9. РД-14-127/07.02.2006Базова станция с.Ореш, общ.Свищов, обл.Велико ТърновоПокана за доброволно изпълнение05.2015 премахнат
10. РД-14-128/07.02.2006Базова станция с.Вардим, общ.Свищов, обл.Велико ТърновоВ процедура2011 премахнат
11. РД-14-129/07.02.2006Базова станция с.Бутово, общ.Павликени, обл.Велико ТърновоПокана за доброволно изпълнение03.04.2015 премахнат
12. РД-14-130/07.02.2006Базова станция с.Червена, общ.Свищов, обл.Велико ТърновоПокана за доброволно изпълнение05.2015 премахнат
13. РД-14-136/08.02.2006Ретранслаторно телекомуникационно съоръжение гр.Разград, общ.Разград, обл.РазградВ процедура2010 премахнат
14. РД-14-180/14.02.2006Базова станцияс.Драгановци, общ.Габрово, обл.ГабровоВ процедура по Наредба №13/2001 г.10.11.2011 премахнат
15. РД-14-181/14.02.2006Базова станцияс.Българене, общ.Ловеч, обл.ЛовечПокана за доброволно изпълнение15.06.2011 премахнат
12345678910...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност