За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ

* В публикувания регистър не са включени влезлите в сила заповеди за премахване на съоръжения на мобилните оператори.
* Публичният регистър ще се актуализира ежемесечно на 10-то число
* Актуално към 1 Юни 2024 година
 
№ Заповед
Наименование на строежа
Местонахождение
ЗаповедНаименование на строежаМестонахождениеПредприети действияДата на премахването
1. 233/28.05.1998Снек-бар Корсаркрайбрежната алея в Морска градина гр.ВарнаВ процедура20.04.2017 премахнат
2. 357/16.06.1999Жилищна сграда на три и мансардни етажим.Павлово-Бъкстон, р-н Витоша-СО, гр.София, общ.Столична, обл.София-градСключен договор с изпълнител на премахванетоИзпълнението спряно от съда
3. 501/13.08.1999Част от гаражи и работилница, реализиран В отклонение от издадените строителни книжа, както и пристройката, състояща се от мазе и помещение над негогр.Костинброд, общ.Костинброд, обл.СофийскаСключен договор с изпълнител на премахването20.12.2012 премахнат
4. 498/10.04.2000Охраняем паркингимот № 1920, кад. лист № 151 в терен м/у бензиностанция на Петрол на Околовръстен път, в участъка след бул. Европа и ж. п. п. София-Перник, Район Връбница-СО. 26.03.2015 премахнат
5. 893/20.06.2000Стопанска постройка, едноетажна сглобяема панелна сграда, ограда с бетонова основакв.Продимчец, гр.Ловеч, общ.Ловеч, обл.ЛовечСключен договор с изпълнител на премахването18.04.-29.04.2011 премахнат
6. 1097/18.07.2000Надстройка, предназначена за гаражпарцел ІІІ-1309, кв.105 по плана на с.Брестовица, общ.Родопи, обл.ПловдивВ процедура28.05.2020 премахнат
7. 1665/11.10.2000Пристройка към партерен апартамент на жилищна сградаЦентър, гр.София, общ.Столична, обл.София-градпокана за доброволно изпълнениеНе подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
8. 1666/11.10.2000Пристройка към партерен апартамент на жилищна сградаЦентър, гр.София, общ.Столична, обл.София-градСключен договор с изпълнител на премахването11.12.2015 премахнат
9. 83/22.01.2001Масивна оградагр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас 27.10.2015 премахнат
10. 206/16.02.2001Масивна вилам.Попови ливади, общ.Гоце Делчев, обл.БлагоевградПокана за доброволно изпълнениеНе подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
11. 933/05.07.2001Масивен гаражІІ мр гр.Благоевград, общ.Благоевград, обл.БлагоевградСключен договор с изпълнител на премахването05.11.-13.11.2012 премахнат
12. 1168/27.09.2001Сграда, предназначена за жилищни нужди гр.Елхово, общ.Елхово, обл.ЯмболВ процедура по Наредба №13/2001 г. 2010 премахнат
13. 1326/10.12.2001Масивна двуетажна пристройка м.Павлово - Бъкстон, гр.София, общ.Столична, обл.София-град Сключен договор с изпълнител на премахването. Не подлежи на изпълнение съгласно съдебно решение
14. 109/30.04.02Подпорна стена и фундаменти за колониимот пл.№170, попадащ в УПИ, представляващ парцел І-озеленяване, кв.2, к.к.Пампорово, обл.Смолян Незаконният строеж е достроен, не съответства на предмета на заповедта за премахване, поради което няма правно основание за действия по изпълнение от ДНСК. Преписката е изпратена на кмета на общината по компетентност.
15. 222/20.09.2002Масивен гаражгр.Сандански, общ.Сандански, обл.БлагоевградВ процедура по избор на изпълнител на премахването04.04.2012 премахнат
12345678910...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност