За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“- 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност началник на отдел на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши юрисконсулт в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт- 2 бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“ при РДНСК Пловдив, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 02.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.09.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в РДНСК Пловдив, Главна дирекция „ Строителен контрол“


 • 28.09.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 15.09.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 15.09.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Плевен, Главна дирекция СК
 • 18.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 14.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Пазарджик, Главна дирекция "СК"
 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, дирекция "АИФСО"
 • 11.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Благоевград, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пазарджик, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Видин, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Инспектор“ в РДНСК Кърджали, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Софийска област, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Ловеч, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 3 броя в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК София, Главна дирекция СК

 • 24.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 09.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 09.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Видин, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция АИФСО


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Софийска област, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Благоевград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 3бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 3бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.06.2020


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност