За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.9.2022 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


    В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.
   
    Първо място
    Нора Атанасова
   Второ място
    Илка Резашка
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност