За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.05.2024 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“, дирекция „Правна“ при ДНСК

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“, дирекция „Правна“ при ДНСК

 

Първо място 

Камелия Василева

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност