За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.01.2024 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


    В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
    Първо място
    Илиан Чурилков
    Второ място
    Цветинка Димитрова
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност