За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.2.2019 г.

РДНСК Бургас ще разпореди на общините Царево и Созопол да спрат строежите в „Арапя“ и „Алепу“


    РДНСК Бургас ще изпрати разпоредителни писма до общините Созопол и Царево, които да спрат строителството на обектите в „Алепу“ и „Арапя“, тъй като са започнати в отклонение на разпоредбите на Закона за устройство на територията. Това съобщи на брифинг в Бургас днес началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов. Той каза още, че копия от писмата до общините ще бъдат изпратени до прокуратурата, която може да контролира изпълнението им.
    Арх. Несторов обясни, че строителството на обектите може да бъде спряно от общините, тъй като са от четвърта категория и като такива подлежат на контрол от местните администрации. Изключение е само брегоукрепителното съоръжение на „Алепу“, което е от първа категория. Изпълнението на дейностите по него ще продължи с цел осигуряване на безопасността в района.
    Началникът на ДНСК напомни, че едно от констатираните от контролния орган нарушения на обекта е, че от главния архитект на Община Созопол в разрешението за строеж не са записани изрично условията, че първо трябва да се изпълни брегоукрепването в свлачищния район, едва след което да се извършват други строителни дейности. Той обясни, че за да стане това, е необходимо да бъде направен мониторинг на укрепителното съоръжение, който да докаже, че то ще изпълни предписаните геозащитни мерки и дейности.
    Арх. Несторов каза още, че за обекта са констатирани също частично навлизане на рампата за машини на морския плаж, липса на строителна ограда и неизпълнение на одобрения план за безопасност и здраве.
    По отношение на обекта в района на къмпинг „Арапя“ той обобщи, че при направените проверки са констатирани липса на учредено право на прокарване на техническа инфраструктура - прокаран е временен път, за който не са извършени необходимите отчуждителни процедури; изградена е канализация, за която също няма разрешение за строеж; липсват и одобрени проекти, които да регламентират начина, по който предвидените за изграждане 23 жилищни сгради ще бъдат обслужвани с ток, вода и канал. Освен това не е представено решение, което да посочва броя на дърветата, които да бъдат отсечени, за да се реализира строителството. На строежа липсва временна ограда и не са спазени условията за здравословни и безопасни условия на труд.
    Началникът на ДНСК информира също, че на лицата, упражняващи строителен надзор на двата обекта ще бъдат наложени санкции, като глобите могат да достигнат до 100 000 лв. Той подчерта, че ако в продължение на една година фирмите имат влезли в сила три поредни наказателни постановления, лицензите им ще бъдат отнети, поради което ще бъде обръщано сериозно внимание на работата им по други обекти.
    Във връзка с обекта на къмпинг „Градина“ арх. Несторов напомни, че възложителят е започнал да зарива направения изкоп. Той допълни, че ако там започне отново строителство експертите на РДНСК Бургас ще направят незабавна проверка в Община Созопол за наличие на нови документи, на чиято база да започне отново строителство там.
    По отношение на плаж „Корал“ началникът на ДНСК напомни становището на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, че ще се търсят и законосъобразни възможности и начини за отчуждаване на части от имоти, които са в „чувствителната“ зона до морските плажове, като това се отнася за имотите, за които няма забрана за строителство.
    Той напомни, че има още едно решение на ВАС, с което е потвърдена заповедта на министъра на околната среда и водите за спиране на строителството.
    Началникът на РИОСВ - Бургас Тонка Атанасова обясни, че има две решения на петчленен състав на ВАС, с които се потвърждава заповедта да не се извършват строително-монтажни работи, докато не се проведат изискваните по Закона за околната среда и Закона за биологичното разнообразие процедури. Възложителите трябва да подадат уведомление за предвидените от тях инвестиционни намерения в имотите до РИОСВ, а към момента нито една от фирмите не е подала такива. Освен това, има решение на Община Царево, която е отказала да презавери разрешенията за строеж.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност