За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.2.2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДНСК ЗА
ПО-КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“

    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    10.02.2015 г.
    1606 гр. София
    бул. “Христо Ботев” № 47
    website: www. dnsk.mrrb.government.bg
    e-mail: dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
    тел.: 02/9159 165
   

   
    На 11.02.2015 г. (сряда) от 10.30 часа в конферентната зала на хотел „БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС Бристол Хотел“, гр. София, бул. „Христо Ботев“ №69, Дирекция за национален строителен контрол ще проведе заключителна пресконференция по проект за повишаване на квалификацията на служителите си. На събитието ще бъдат представени и обобщени постигнатите резултати по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №А13-22-14 по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), сключен между Началника на ДНСК и Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК на 14.04.2014 г.
   
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност