За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.7.2015 г.

Нареждане до кмета на община Гърмен за предоставяне на информация за временно настаняване на семействата, засегнати от премахването на незаконните постройки


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност