За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    17.03.2022 г.
   
ДНСК спазва законовите разпоредби по казуса „Алепу Вилидж“

   
    По повод изразената позиция на инвеститора в строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“, следва да се има предвид, че с решението си от 16.11.2021 г. Върховният административен съд обявява за нищожно разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. на „Алепу Вилидж“ АД за строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“ - I етап - укрепване на свлачище и II етап - изграждане на курортен комплекс. Предвид решението на съда, ДНСК трябва да пристъпи към прилагане на чл. 225 от Закона за устройство на територията, третиращ процедурата по премахване на незаконни строежи. С оглед коректното определяне на частта от строежа, която може да бъде премахната, без това да наруши стабилитета на свлачището и предизвикване на нови свлачищни процеси, е възложено изготвяне на експертна оценка от Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия.
    Едва след нейното представяне ще бъде съставен констативен акт от органите на ДНСК. Следва да се има предвид, че в констативния акт се вписват всички основания за съставянето му, както и точно описание на строежа.
    ДНСК ще спази всички законови разпоредби при последващите си действия, като възложителя в лицето на "Блек Сий Фемили Резиденс" ЕАД ще бъде уведомяван своевременно за това, с оглед защита на своите права.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност