За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
28.09.2022 г.


ДНСК връчи на „Ай Си Джи Би“ АД разрешението за ползване на Междусистемната газова връзка Гърция - България

    В присъствието на министъра на региналното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, началникът на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ арх. Деляна Панайотова връчи официално на представител на независимия преносен оператор „Ай Си Джи Би“ АД разрешение за ползване на Междусистемната газова връзка Гърция - България. Миналата седмица арх. Панайотова подписа заповедта за съставяне на Държавна приемателна комисия за първия етап от обекта. В изключително кратки срокове комисията успя да провери огромен обем от документация спазвайки стриктно изискванията на Закона за устройство на територията, както и да инспектира цялостно строежа.
    Във вторник членовете на комисията подписаха акт 16 без възражения, който е задължителен за издаване на окончателния документ - Разрешение за ползване. Така обектът вече разполага с всички необходими документи за да бъде пуснат в експлоатация на 1 октомври.
   ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност