За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.9.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Възникнала авария при изпълнение на строеж: „Пристройка за национален център за Природо-математически науки към Природо-математическа гимназия /ПМГ/“Н. Обрешков“ гр.Казанлък

    Назначената със Заповед на Началник РОНСК Стара Загора техническа експертна комисия /ТЕК/ за извършване на проучване и документиране на аварията на част от сградата на Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ гр.Казанлък приключи своята работа с протокол по наредбата за аварията и изготвена техническа експертиза..
    Протоколът на техническата експертна комисия е в процедура по съобщаване на всички заинтересовани лица, които имат право в седем дневен срок от получаването му да го обжалват пред органа, издал заповедта за назначаване на ТЕК.
    След изтичане на срока за обжалване и разглеждане на възраженията и след приключване на всички спешни и неотложни работи, предписани от членове на ТЕК със заповеди в заповедната книга по временно укрепване на авариралата сграда, протоколът за обследване на аварията ще бъде одобрен и вписаните указания и решения в него ще станат задължителни за изпълнение.
    Относно заключенията на ТЕК за причините за аварията и виновните лица, информацията може да бъде предоставена след утвърждаване на протокола.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност