За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.6.2018 г.

ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК


Информация до медиите
Няма противоречие в информацията на ДНСК от проверките на „Слънчев бряг“

    Във връзка с множество въпроси за резултатите от проверките, извършени от служители на ДНСК на морските плажове на курортен комплекс „Слънчев бряг“, ДНСК уточнява следното:
    След постъпил сигнал от вицепремиера Валери Симеонов на 22 май т.г., служители на РДНСК-Бургас, съвместно с община Несебър извършиха проверки на всичките 145 преместваеми обекта на трите плажа на курорта. Броят им е както следва:
   
    - „Слънчев бряг - юг“ - 48 обекта
    - „Слънчев бряг - Север“ - 51 обекта
    - „Слънчев бряг - Централен“ - 46 обекта.
   
    По закон ДНСК не е компетентният орган за контрол на преместваеми обекти. Въпреки това, за да се отговори на получения сигнал, на служителите на ДНСК беше дадено указание на добра воля да извършат проверката. Резултатите от нея бяха обобщени в писмо до вицепремиера Симеонов, в което са направени общи констатации за обектите.
    С цел конкретизиране на нарушенията, министърът на регионалното развитие и благоутройството Николай Нанков разпореди нова проверка, която да установи кои обекти са поставени без да са предвидени в одобрената от министъра на туризма схема и без издадено от главния архитект на община Несебър разрешение за поставяне, или са в отклонение от одобрената от министъра на туризма схема за поставяне и/или от разрешението за поставяне. Установени бяха общо 32 такива преместваеми обекта. От тях върху територията на морски плаж „Слънчев бряг - юг“ са 20 обекта. Върху територията на морски плаж „Слънчев бряг - централен“ са 5 обекта, а върху територията на морски плаж „Слънчев бряг- север“ са 7 обекта.
    Данните за тези обекти са предоставени на министъра на туризма и на община Несебър за предприемане на последващи действия по компетентност. Съгласно действащите закони и наредби в Република България, ДНСК не разполага със законови правомощия да забранява ползването или да премахва преместваеми обекти нито от територията на морските плажове, нито от останалите територии държавна, общинска или частна собственост.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност