За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.6.2021 г.

РДНСК - Велико Търново извърши проверка на участък 6 при бъдещия пътен възел с пътя Велико Търново - Русе

    На 09.06.2021г. сутринта е извършена проверка на място от служители на РДНСК - Велико Търново на участък 6 при бъдещия пътен възел с пътя Велико Търново - Русе (уширението непосредствено след табелата за село Куцина).
    При проверката е установено, че е отнет хумусен пласт от терен, с размери приблизително 260м/60м. Изпълнени са земни насипи с височина приблизително 2м /от трите страни на разчистените от хумуса имоти/. На подравнената площадка е паркирана строителна техника.
    Изискана е допълнителна документация, свързана с установените строителни дейности. Ще бъдат предприети последващи действия за законосъобразно приключване на случая.
   
   
   
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност