За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.7.2015 г.

Назначена е нова техническа експертна комисия, която да обследва причините за аварията в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ в гр. Казанлък

    Със заповед на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора от 08.07.2015 г. е назначена нова техническа експертна комисия, включваща в състава си проектанти с пълна проектантска правоспособност, с доказан опит и висок професионализъм, която детайлно да изясни обстоятелствата, при които е настъпила аварията в Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“. Тя трябва да установи причините за нея и да направи задължителни предписания за преодоляване на последиците.
    Новата комисия трябва да проведе цялата процедура за обследване на аварията в строителството. Тя трябва да даде задължителни указания за изпълнение на спешни и неотложни мероприятия, съобразно характера на аварията, които да се изпълняват веднага от определените от комисията лица, с оглед обезопасяване на строежа и предотвратяване на последващо разрушаване и/или нанасяне на щети.
    На 09.07.2015 г. е проведено първо заседание, на техническата експертна комисия, направен е оглед на сградата и вече се работи по решение за безопасно отстраняване на авариралите части и обезопасяване на сградата.
    Срокът за приключване на работата на комисията е 31.07.2015г., след което тя трябва да представи протокол на Началника на РО НСК Стара Загора за проучване и документиране на аварията, за извършване действия по неговото съобщаване и одобряване.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност