За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    28.03.2022 г.
   
РДНСК Хасково започна проверка за строителната авария довела до срутване на стена на къща

   
    РДНСК Хасково извърши проверка на място на аварията със срутената стена на къща, която е предизвикана от изкоп на строеж в съседство. Взета е цялата строителна документация на строеж „Смесена сграда“, който е 4-та категория и ще представлява четириетажна сграда. РДНСК Хасково издаде констативен акт, с който е образувано административно производство за издаване на заповед за незабавно спиране на строителството с изключение на дейностите свързани укрепване на изкопа и предотвратяване на бъдещи аварии.
    В съответствие с Наредбата за обследване на авариите в строителството, РДНСК Хасково ще назначи техническа експертна комисия с участието на геолози и конструктори, която да установи нарушенията предизвикали причините за инцидента. Според разпоредбите на чл. 196 от ЗУТ в компетентността на кмета на община Хасково е да назначи експертна комисия, която да обследва конструктивната носимоспособност на компрометираната къща. На базата на конструктивните експертизи на общинската комисия ще се прецени дали тя може да бъде възстановена или ще се наложи да бъде премахната.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност