За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    20.08.2021 г.

РДНСК Пазарджик извърши проверка на паднали силози

    На 19.08.2021 г. РДНСК Пазарджик извърши проверка на настъпила авария на строеж, представляващ пет броя силози за зърно с разтоварище и метална козирка над него. Строежът е първа категория и се намира в терен за производствена и складова дейност, търговия и услуги в местността „Татар Мезар“, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Строежът не разполага с разрешение за ползване (акт 16), но силозите са пълни със зърно. Няма пострадали при инцидента, който е настъпил на 16.08.2021 г. рано сутринта. Участниците в строителството не са уведомили РДНСК Пазарджик в задължителния 24 часовия срок. Не е съставен и констативен протокол.
    Разрушена е металната конструкция на първи и втори силоз. Изтекло е складираното в тях зърно. Нанесени са щети на металната козирка над разтоварището, поради което същата е силно наклонена и опасна. Изцяло е паднала елеваторната кула, а пасарелката е рухнала в частта й до третия силоз.
    За строежа е одобрен проект и е издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Пазарджик.
    РДНСК Пазарджик издаде заповед за незабавно спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи. Изключение правят само мерките за незабавно обезопася и укрепителни мерки, с оглед локализиране на аварията и недопускане на увреждане на съществуващи сгради и съоръжения в съседни имоти.
    Предстои административно наказателно производство за установените нарушения от участниците в строителството, а именно: възложителя, строителя, строителния надзор, техническия ръководител, авторския надзор по част "Конструктивна", и координатора по безопасност и здраве.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност