За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № C9-18-02-498/05.08.2013г.

ДО :,,КОНСТЕЛЕЙШЪН -ООД С УПРАВИТЕЛ СОФИЯ ЗДРАВКОВА
КАПИНЧЕВА
гр. София , ж.к. ,,Младост-1”, ул.,,Митрополит Серафим”, бл.144,
вх.2 , ет.4 , ап.50

    Уведомяваме Ви , че за незаконен строеж : ,, Кафе - сладкарница ,,Миленката”, находящ се в УПИ , представляващ п. I , кв.105 , м.,,Студентски град”по плана на гр.София , с административен адрес : гр.София , ул. ,,8-ми декември” пред блок 22 , Район ,,Студентски”-СО , е издадено Уведомително писмо изх. № С9-18-02-449/31.07.2013г. относно Възлагателно писмо изх. № С9-18-02-372/25.07.2013г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СО-О4/25.01.2010г. за премахване на незаконен строеж , издадена от Началника на Столична РДНСК /сега РО НСК София/ .
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО ,,НСК” София при РДНСК-Югозападен район на адрес : гр.София , ул.,,АЛАБИН” №35 , ет.1 , стая 101 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа .
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност