За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СФ-4996-02-094/19.03.2013г.

ДО МАГДАЛИНА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЕВА
УЛ. „ГЕОРГИ АНГЕЛОВ“ №10, ГР. АСЕНОВГРАД

    Уведомяваме Ви , че от Началника на ДНСК е издадено възлагателно писмо изх. №СФ-4996-02-094/19.03.2013г. за ефективно изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЗР-209/07.06.2011г. за премахване на строеж: „Приемно помещение/портал/ със санитарен възел“, реализиран в поземлен имот № 267048, землище с. Продановци, Община Самоков, насрочено за 09.04.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ София Област при РДНСК Югозападен район с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ №35.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност