За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.6.2013 г.

Съобщение № С8-62-01-741/03.06.2013г.

до: Мариана Стойкова Васева
гр.София, ж.к.”Люлин”, бл.620, вх.а, ет.5, ап.33

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ 889-03-745/ 27.05.2013г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СО-88/ 20.06.2008г. за премахване на незаконен строеж: „Преустройство на апартамент № 33 и приобщаване на общи части”, находящ се в гр.София, Р-н „Люлин”- СО, ж.к.”Люлин”, бл.620, вх.А, ет.5, ап.33 е възложено на „Алекс 76” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-199/ 13.05.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 06.06.2013г. до 17,30 часа на 07.06.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност