За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.10.2013 г.

Съобщение №03 от 29.07.2013

ДО Манол Христов Божков- управител на "ВЕИ-ЕКО ЕНЕРГИЯ" ЕООД
ул. Цар Освободител №102, гр.Провадия, Област Варна


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност