:

  
   PDF  PDF


22.04.2024.

 

-115/2024

:

.

. “, 101

.

 

.

. 6, . 2, . 16

. ȓ

.

 

.

. 2, . , . 5, . 33

. “

.

 

.

. ȓ, 1

.

 

.

. 13, . 2, . 4

. “

.

 

.

. 47, . “, . 5, . 63

..

.

 

.

. 5, . 6, . 14

. ͓

.

 

.

. . 8, . 1, . 3

.

 

.

. 907, . , . 2, . 28

. . ͓

.

 

.

. 67, . 2, . 12

. Փ

.

, : , 55871.505.553.10 . , VII, . 1 . , : . , . , 1, -115-2/21.03.2024 ., . 225, . 1 () .

-, : . , . 46.

-115-2/21.03.2024. 7- , , . , 46, V .

dnsk.mrrb.government.bg 22.04.2024. , & 4, .2, 2 .

 


, ., . 47