За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 19.04.2013г.

Относно : Съобщаване на Заповед №ДК-10-СЗР-1/16.01.2013г. по чл.216 ОТ ЗУТ
ДО СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ВАЗОВ”
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ХРИСТО ПЕТРОВ ХИСТОВ
ул. „СПОРТЕН КОМПЛЕКС МЕТАЛИК” ет.2 ап.4, гр.СОПОТ

    Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №ДК-10-СЗР-1/16.01.2013г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район /РДНСК - СЗР/, с която е обявено за нищожно Разрешение за строеж №180/10.11.2010г. за строеж „Ремонт на навес на хижа ”Добрила””, находящ се в поземлен имот № 80981.140.362, местност Централен Балкан, землището на с.Черни Осъм, Община Троян, издадено от Началник отдел „Градоустройство, арх. и контрол ТСУ” при Община Троян.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО”НСК”) - Ловеч при РДНСК - Северозападен район на адрес: гр.Ловеч, бул.“България“ №3, ет.5, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Дирекция за национален строителен контрол, чрез РО „НСК“-Ловеч пред Административен съд - Ловеч.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност