За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С11-1622-02-281/18.07.2013г.

ДО: ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ
гр.София, ж.к.“Овча купел”, бл.17А, вх.А, ет.5, ап.17

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Масивна ограда”, находяща се в УПИ II-1046, кв.81 по плана на гр.София, м.“в.з.Горна Баня - Биримирска поляна”, район “Овча купел” - СО, гр.София, е издадена покана изх.№ЮЗР11-1770-01-219/30.05.2013г. за доброволно изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-529/24.11.2011г., издадена от Началника на РДНСК - Югозападен район.
    Със съдържанието на Поканата може да се запознаете в РО “НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност