За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № К-42-408

ДО МАРИАН ИЛИЕВ КАНДИЛЕВ
ГР. КАРЛОВО, ОБЛ.ПЛОВДИВ
УЛ.” СПАРТАК” №32,

    Уведомяваме Ви, че с писма изх.№№.ПД-5321-03-389/14.05.2013г. и ПД-5321-04-425/18.06.2013 год. на Началника на ДНСК е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-408/17.06.2011г., издадена от Началник РДНСК - Южен централен район за премахване на строеж:” Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 15037,м.”Конлука”, землище на гр.Карлово като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 05.08.2013г. до 17.30 часа на 30.09.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район на адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” №47.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност