За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.12.2012 г.

Съобщение №СФ4-502-г

до: Георги Любенов Мирчев
ж.к.”Гоце Делчев”, бл.114a, вх.г, ет.1, ап.57 гр.София

    Уведомяваме Ви, че от Началника на ДНСК е издадено писмо №СФ-2742-10-682/12.11.2012г., с което е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-Сф-200/14.12.2009г. , издадена от Началника на РДНСК Софийска област, за премахване на строеж „Масивна постройка”, изпълнен в УПИ XIII-1804 и в част от УПИ II-1802, кв.113 по плана на гр.Самоков,
    Съгласно текста на възлагателното писмо, принудителното премахване на незаконния строеж ще започне на 13.12.2012г. от 10.30ч. и следва да завърши до 17.30ч. на 18.12.2012г.
    Със съдържанието на писмо №СФ-2742-10-682/12.11.2012г. на Началника на ДНСК може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Софийска област при РДНСК Югозападен район - гр.София, ул.”Алабин" №35, между 9.00ч. и 17.30ч.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност