За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.2.2022 г.

РДНСК Перник извърши проверка на насипа, предизвикал свлачище

    След получен на 01.02.2022 г. сигнал от управителя на „Хидрострой“ ООД за частично разрушен бетонов възел, собственост на фирмата, РДНСК Перник извърши проверка на място на:
    1. Обект: „Бетонов възел“, намиращ се в кв. „Караманица“.
    2. Обект: „Насип“ в имот в кв. „Караманица“.
    Проверката установи, че върху цялата площ на имота е направен насип от земни маси. В северната си част насипът се е свлякъл, като образувалата се денивелация е около 10 м. Височината на насипа в северозападната част на имота е приблизително 25 м. Имотът е собственост на „В и Б енерджи“ ООД. Не са установени данни да е издавано разрешение за строеж в описания имот.
    В намиращия се в съседство парцел, собственост на „Хидрострой“ ООД, е изграден бетонов възел с три силоза. Единият от тях е паднал и стоманобетоновите му фундаменти са се изместили. Фундаментите на другия силоз, който е най-близко разположен до падналия, са пропаднали и компрометирани. Вътрешните пътища, който са били изградени, за да обслужват бетоновия възел, са напукани. В района се наблюдава и разместване на земните пластове във височина. Оградата в южната част е поддала и изместена.
    С оглед на резултатите от извършената проверка и направените констатации от РДНСК Перник, насипът не попада в хипотезата за обследване на аварии в строителството. РДНСК Перник е съставила констативен протокол № 1/01.02.2022 г. изпратен до кмета на община Перник и „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД, за предприемане на последващи действия по компетентност предвид установените нарушения.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност