За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РДНСК Бургас извърши проверка на преместваем обект на морски плаж „Бургас - север“

     На 01.02.2022г. служители на РДНСК Бургас извършиха проверка на място и по документи на преместваем обект, разположен на територията на морски плаж „Бургас - север“, община Бургас. Установено бе, че главният архитект на община Бургас е издал разрешение № ПС-000-140/30.12.2021г. за поставяне на: „Преместваем обект под №95 – павилион – 166кв. м за заведение за бързо обслужване“ с възложител „Ноториъс 94“ ЕООД, въз основа на одобрена схема от Министерство на туризма. Възложителият разполага и със съгласувани и одобрени от община Бургас проекти по изискващите се части, както и съгласувания с експлоатационните предприятия.

     Проверката констатира, че монтираните на място 12 бр. бетонни стъпки съответстват на одобрената проектна документация, съгласно решение по т. 8 от Протокол-Решение № 28/06.10.2021г. на община Бургас и одобрената на 07.05.2021г. схема от Министерство на  туризма за морски плаж „Бургас - север“. Към момента на проверката на преместваемия обект не е осъществено захранване с електрическа енергия и вода.

     Одобрените схеми на Министерство на туризма и издадените от главните архитекти на общините разрешения за поставяне на преместваеми обекти не подлежат на контрол от страна на ДНСК според законовите разпоредби.
ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност