За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.1.2022 г.

Инж. Лиляна Петрова е назначена за началник на строителния контрол


    Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов назначи инж. Лиляна Петрова за началник на Дирекцията за национален строителен контрол.
   
    Инж. Петрова има богат дългогодишен опит в строителния контрол и познава отлично работата на дирекцията.
   
    Била е началник на регионалните дирекции за национален строителен контрол в София и в Софийска област.
   
    Преди да оглави двете структури е заемала различни експертни постове в тях. Работила е и като началник отдел в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община.
   
    Има магистърска степен по специалността „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство.
   
    Завършила е „Инженерна геоекология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност