За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.4.2022 г.

До Г. А. Танева, изпълнителен директор на ИНФРАКЕЪР АД, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. Б, ап. 50, гр. София

    Уведомяваме Ви, че е започнало производство по издаване на индивидуален административен акт - заповед на началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за предсрочно прекратяване действието на удостоверение № РК-0728/11.07.2017г. на ИНФРАКЕЪР АД с ЕИК 201007868 за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност