За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.10.2020 г.

Сградата на РДНСК София и РДНСК Софийска област ще бъде затворена за пълна дезинфекция

    Поради констатирани случаи на заболели служители от COVID-19, Ви информираме, че от днес 29.10.2020 до 01.11.2020 административната сграда на Столична и Софийска РДНСК ще бъде затворена за пълна дезинфекция. Служителите ще работят в дистанционна форма.
    Входящата кореспонденция ще бъде поета от Централно управление на ДНСК на бул. Христо Ботев №47, гр. София


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност